Излезли от употреба моторни превозни средства / ИУМПС /

old_cars_300х250

МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ ИЗКУПУВА КОЛИ ЗА СКРАП НА НАЙ-ИЗГОДНИ ЦЕНИ, КАТО ГИ ВЗИМА ОТ МЯСТО И ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ОТ КАТ.

Заявки може да се подават по телефона или по имейл в центъра ни за обслужване на клиенти: от понеделник до петък от 08:15 до 17:15 ч. 

Безплатен национален телефон: 0 800 14 100 /без код за населено място/

Имейл за заявки: order@makmetal.eu

По пътищата на Европа в момента се движат над 180 млн. леки и лекотоварни автомобила и микробуса. Очаква се общият брой на автомобилите да нарасне с 32 % до 2020 г.

Автомобилната индустрия е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани основно с влиянието на автомобилите върху околната среда по време на целия им жизнен цикъл. Консумация на енергия и ресурси, генериране на отпадъци, парникови газове, емисии опасни вещества и депонирането в края на жизнения цикъл са бреме, създадено от производството и употребата на автомобили.

Третирането на излезлите от употреба автомобили (ИУМПС) се обуславя не само от икономически и технологични фактори, но също така и от социални и екологични. Разкомплектоването на стари автомобили трябва да бъде извършено много внимателно, за да се намали количеството опасни вещества в отпадъците при последващо третиране.

 

.

Comments are closed.