Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / ИУЕЕО /

При производството на нашите електроуреди, както и на техните компоненти  се използват повече от 1000 вида материали, част от които са токсични като хлорирани разтворители, бромирани забавители на горене, поливинилхлорид (PVC), тежки метали (като олово, живак, арсен, кадмий и шествалентен хром), пластмаси и газове.

МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ притежава дългогодишен опит в разделното събиране, и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), като работи в съответствие с българските и европейските нормативни актове в областта на екологичното законодателство.

Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата, причинени от тези отпадъци, като значително увеличава количеството на повторно употребено, рециклирано и оползотворено ИУЕЕО.

За регламентирано предаване на стари и неработещи електроуреди, бизнесът и гражданите могат да се възползват от безплатно посещение на мобилна група на адреса на техния дом/организация, която ще ги вземе и ще предостави всички необходими документи, удостоверяващи  законосъобразното им рециклиране.

Заявки може да се подават по телефона или по имейл в центъра ни за обслужване на клиенти: от понеделник до петък от 08:15 до 17:15 ч. 

Безплатен национален телефон: 0 800 14 100 /без код за населено място/

Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ГРАФИК ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ИУЕЕО ОТ СОФИЯ
ГРАФИК ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ИУЕЕО ОТ ДРУГИ ОБЩИНИ 
Виж още къде в търговската мрежа се приема излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
.

Comments are closed.