Контакти

Информация

Кол център (Call Center)
тел.: 0800 14 100 - Вашето обаждане е за наша сметка

0888 298 417, 0886 229 956, 0884 610 254, 0885 770 041

Информация и заявки за извозване
на ИУМПС и ИУЕЕО се приемат
от понеделник до неделя -
8.15 ч. - 19.30 ч.

както и на e-mail: order@makmetal.eu

София 1517
бул. "Владимир Вазов" 40, ет. 2 

Тел.: +359 2 49 11 254 – за запитвания по административни въпроси.
Факс: +359 2 994 34 20
E-mail:  office@makmetal.eu