Корпоративна отговорност

Корпоративната отговорност е неизменна част от политиката ни. Ние държим  на отговорно отношение към нашите клиенти, бизнес партньори, към нашите служители и към обществото. Ние вярваме, че една сериозна компания трябва да се развива, подпомагайки средата, която й дава тази възможност. Ето защо проявяваме своята корпоративна отговорност чрез инициативи за опазване на природата, подкрепа за българската духовност, спорт и др.

Чрез различни дейности, съпътстващи основния ни бизнес, засвидетелстваме своята загриженост за обществените ценности и  за съвременното развитие на България. Това е пътят за утвърждаването ни като обществено ориентирана организация. По този начин създаваме благоприятни условия за работа, увеличаваме доверието и лоялността на клиентите си, създаваме по-висок дух и съпричастност от страна на служителите.

  • Подпомагаме българското образование, в частност ХимикоТехнологичен и Металургичен Университет. Подкрепата ни се изразява в подобряване на метариалната база на учебното заведение. Планираме  да подкрепим и други университети.
  • Ежегодна подкрепа на програмата "Подпомагане на абитуренти - сираци". Екипът ни счита, че благотворителността не бива да е кампанийна. Изпълнител волята на дарителите е столичната организация БЧК.

.