Monthly Archives: June 2018

Уведомление и формуляр за събиране на лични данни

За контакт с длъжностното лице на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД по защита на личните данни: Р.Райкова, email: dlzld_raykova@makmetal.eu   Уведомление за политиката ни за обработване на лични данни   Формуляр за искане от субект на данни    
Прочети повече