Дейности

Осъществяваме дейността си  на  собствени площадки, стратегически разположени в страната, което предоставя възможност за добре планирана и организирана дейност.

Подходящото им структуриране позволява мащабна работа по събирането и обработването на отпадъци при оптимизирани разходи. Площадките притежават разрешения за третиране на отпадъци от Министерство на околната среда и водите.

Осигурено е необходимото модерно, високо-технологично оборудване за извършване на разрешените от закона дейности.

Търговия с черни и цветни метали

Разделно събиране и рециклиране

Услуги

.