Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

До всички заинтересовани!

Евро Стийл Трейд ООД стартира Процедура за избор на изпълнител чрез избор с „Публична покана“ по проект BG-RRP-3.004-0667-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Предмет на процедурата: „Доставка на инсталация за рециклиране на полимерни материали – 1 бр.

Прогнозна стойност: 2 333 330,00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 11.08.2023 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 18.08.2023 г.

Документи за кандидатстване може да намерите тук: Процедура оборудване_Евро Стийл Трейд_110823

Свързани статии