Защо да предадем старата кола за скрап?

Все повече нараства броят на хората, които подхождат отговорно към старите си вещи и се грижат за правилното им третиране, след като вече не са им нужни. Повредени МПС или автомобили, които не се използват, стоят на паркинг или в гараж и генерират единствено разходи, а могат да се превърнат актив, който носи приходи.

Ако разполагате с МПС, което не се употребява, трябва само да заявите на безплатния ни телефон  0800 14 100 мобилна група и нашият екип

«Ще Ви посети в удобно за вас време на адреса, където се намира старата кола»

«Ще Ви плати в брой на място и ще Ви предостави регистрационните й номера»

«Ще Ви предостави удостоверение за бракуване, което да Ви послужи в КАТ – за снемането на автомобила от отчет и за отписването му от данъчната служба в общината»

Чрез предаването на стар, негоден за употреба автомобил, Вие подпомагате спестяването на ресурси и възможността да бъдат спасени много рециклируеми материали. Бъдете отговорни към природата, към употребяваната от Вас вещ и към околните, като не позволявате ненужното Ви МПС да изгнива на тротоара и малкото пространство, останало за пешеходците, да замърсява околната среда и да генерира разходи, които може да си спестите!

Важно е да знаете:

−Като собственик, имате ангажимент да информирате КАТ и данъчната служба в Общината, че автомобилът ви е предаден за рециклиране. Само така ще отпадне начисляването на годишен пътен данък и вече няма да сте вписан в регистрите на пътна полиция като собственик на съответното МПС.

−За да бракувате автомобил при лицензирана фирма за скрап, следва да разполагате с документи на автомобила или бележка от компетентните органи за изгубени такива, а ако не сте собственик – с пълномощно за разпореждане със съответното МПС.

.

Comments are closed.