Кариери

Ние се асоциираме с високо качество и надеждност в работата, защитен корпоративен престиж, подкрепа на обществено значими дейности и инициативи, новаторски подход в управлението.

Ние се грижим за благополучието на нашата организация като даваме най-доброто от своите знания, умения и опит. За нас е важен непрекъснатият стремеж да подобряваме качеството на труда, който полагаме, на продукта, който произвеждаме, на знанията, способностите и културата, които притежаваме.

Всеки от нас има подкрепа в процеса на непрекъснато учене и подобрение на работата и има ясна перспектива за професионалното си развитие.

Ние вярваме, че:

   • развитието ни като личности и организация е това, което гарантира постигането
    на желани бизнес резултати чрез отговорно ангажиране на хората във фирмата и
    ефективно управление на нейното развитие.
   • сме екип от специалисти, с много знания и богат опит, специфични умения и компетентност,
    с висока организационна култура;
   • сме отговорни пред бъдещите поколения за опазване на чистотата на околната среда.

Ако желаете да се присъедините към нас можете да изпратите своята автобиография
на е-mail: office@makmetal.eu

Свободни позиции:

Няма свободни позиции в момента..