Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Назначен екип по проект № BG16M1OP002-2.009-0042, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Считано от 16.03.2022 г., със Заповед на управителя на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД е сформиран екипът, ангажиран по проект № BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Екипът се състои от мотивирани професионалисти в различни сфери на компетентност, притежаващи необходимата квалификация и опит за успешното провеждане на дейностите по проекта. Подходящото разпределение на функциите и отговорностите между членовете на екипа гарантират осигуряване на нужния капацитет за покриване на всички задължения, свързани с управлението на проекта и постигане на заложените цели.

Свързани статии