Негодни за употреба батерии и акумулатори

Plakat50x70_01

deca hvyrljt baterii

На територията на страната е изградена система за разделно събиране на НУБА в съдове, които са разположени на достъпни и комуникативни места - административни сгради, търговски вериги, училища, университети, детски градини и други. Системата е създадена съвместно с над 20 от най-големите български общини, като броят им се увеличава всяка година, а кошчетата на територията на България достигнаха 10 000 бр.

Заявки може да се подават по телефона или по имейл в центъра ни за обслужване на клиенти: от понеделник до петък от 08:15 до 17:15 ч. 

Безплатен национален телефон: 0 800 14 100 /без код за населено място/

Имейл за заявки: order@makmetal.eu

Употребата на батериите и акумулаторите е изключително широка, с което нараства и опасността от безконтролното им изхвърляне. Смесването им с битовите отпадъци, които се събират в депа, довежда до попадането на този отпадък, изключително съдържателен на тежки и опасни химикали, в почвите и водите.

При нарушаване целостта на батериите и акумулаторите, се освобождават живак, кадмий, олово и други токсични вещества, които застрашават човешкото здраве, засягайки бъбречната функция и нервната система.

Екологосъобразното управление на отпадъците от батерии и акумулатори (НУБА) защитава човешкото здраве и околната среда, като същевременно съдейства за запазването на природните ресурси.

.

Comments are closed.