Повече от рециклиране

eco

Защо си струва да рециклирамe?

Светът е изправен пред едно от най-сериозните си предизвикателства – да се развива устойчиво по начин, който задоволява нуждите на сегашното население, без да прави компромис с възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди. Глобалните предизвикателства свързани с околната среда изискват отговор и действия на глобално, регионално, национално и местно ниво.

Досегашната широкоразпространена практика по депониране на отпадъци не успява и дори засилва вредните въздействия върху здравето и природата. Въпреки че ограничава отпадъка географски, депонирането създава условия за възникване на много опасности като замърсяване на почвите, водите и въздуха, унищожаване на обширни райони, обитавани от животински видове. Още повече, то автоматично води до пропуснати ползи от спестяването на първични ресурси чрез рециклиране на металите, стъклото, пластмасата, хартията - материалите, използвани най-често в направата на каквито и да е потребителски стоки.

Българското и европейското законодателство работят в подкрепа на нова философия и подход към отпадъците и - по-конкретно - предлагат политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като ресурси.

Ние вярваме, че устойчивото управление на отпадъците може да защити човешкото здраве и околната среда и затова се стремим да предлагаме интелигентно решение за обществото, като осигуряваме система на надеждно управление и обработка на отпадъците,  което да минимизира рисковете за здравето и да спаси ценните суровини, за да влязат в повторна употреба.

Ако и вие подкрепяте идеите, в които вярваме, то ние ще ви помогнем да ги осъществите на практика!

Работим усърдно, за да предложим качествена услуга по събиране, транспортиране и рециклиране на масоворазпространени отпадъци,  като инвестираме в човешки ресурси, технологии и оборудване.

Можете да станете част от нашата кауза и да се обадите на тел. 0800 14 100, за да заявете посещение на адрес от мобилните ни екипи, които да Ви освободят от непотребното оборудване или автомобил и така да дадете своя принос за по-разумно отношение към природата.

.

Comments are closed.