Monthly Archives: September 2015

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / ИУЕЕО /

https://makmetal.eu/wp-content/uploads/2021/05/Makmetal-2021-MASTER-H264-for-Facebook-12-video.mp4 При производството на нашите електроуреди, както и на техните компоненти  се използват повече от 1000 вида материали, част от които са токсични като хлорирани разтворители, бромирани забавители на горене, поливинилхлорид (PVC), тежки метали (като олово, живак, арсен, кадмий и шествалентен хром), пластмаси и газове. МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ притежава дългогодишен опит в разделното събиране, и рециклиране на излязло от употреба…
Прочети повече

Излезли от употреба моторни превозни средства / ИУМПС /

МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ ИЗКУПУВА КОЛИ ЗА СКРАП НА НАЙ-ИЗГОДНИ ЦЕНИ, КАТО ГИ ВЗИМА ОТ МЯСТО И ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ОТ КАТ. Заявки може да се подават по телефона или по имейл в центъра ни за обслужване на клиенти: от понеделник до петък от 08:15 до 17:15 ч.  Безплатен национален телефон: 0 800 14 100 /без код…
Прочети повече

Повече от рециклиране

Световната икономика е базирана на високо ниво на потребление на природни ресурси. Основните движещи сили на потреблението на ресурси са икономическият растеж, напредъкът на технологиите и промяната в моделите на потребление и производство.
Прочети повече