Monthly Archives: September 2016

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.) „ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ООД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Отпадане на част от територията на производствената площадка от…
Прочети повече