Monthly Archives: March 2022

18 март – Световен ден на рециклирането

На днешния ден искаме да поздравим всички граждани, корпоративни и обществени структури, които ни потърсиха за екологосъобразно решение за своите стари електроуреди, батерии и излезли от употреба превозни средства. Радваме се, че все повече хора ни се доверяват и че обществото става все по-ангажирано с възможностите за ограничаване на замърсяването на природата и градската среда.…
Прочети повече

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

            ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  по проект № BG16M1OP002-2.009-0042 финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз Уважаеми дами и господа, За нас е удоволствие  да  Ви поканим да вземете участие във встъпителна конференция по…
Прочети повече

Назначен екип по проект № BG16M1OP002-2.009-0042, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Считано от 16.03.2022 г., със Заповед на управителя на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД е сформиран екипът, ангажиран по проект № BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Екипът се състои…
Прочети повече