Monthly Archives: October 2022

Успешно проведена процедура за избор на изпълнител

За нас е удоволствие да съобщим, че ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД проведе успешно процедурата за избор на изпълнител и сключи договор за доставка и монтаж на техника и оборудване за инсталация за съвместно предварително третиране и рециклиране на литиево-йонни, никел метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори по проект №BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване,…
Прочети повече