Category Archives: Дейности

Повече от рециклиране

Световната икономика е базирана на високо ниво на потребление на природни ресурси. Основните движещи сили на потреблението на ресурси са икономическият растеж, напредъкът на технологиите и промяната в моделите на потребление и производство.
Прочети повече