Category Archives: Новини

До всички заинтересовани!

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД стартира процедура по избор на изпълнител за закупуване, монтаж и доставка на оборудване за инсталация за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на НУБА. По отношение на технологичното оборудване ще се очаква постигането на пълно съответствие на основните и спомагателните технологични процеси, на параметрите на входящите материални и енергийни потоци,…
Прочети повече

18 март – Световен ден на рециклирането

На днешния ден искаме да поздравим всички граждани, корпоративни и обществени структури, които ни потърсиха за екологосъобразно решение за своите стари електроуреди, батерии и излезли от употреба превозни средства. Радваме се, че все повече хора ни се доверяват и че обществото става все по-ангажирано с възможностите за ограничаване на замърсяването на природата и градската среда.…
Прочети повече

Защо да предадем старата кола за скрап?

Все повече нараства броят на хората, които подхождат отговорно към старите си вещи и се грижат за правилното им третиране, след като вече не са им нужни. Повредени МПС или автомобили, които не се използват, стоят на паркинг или в гараж и генерират единствено разходи, а могат да се превърнат актив, който носи приходи. Ако разполагате…
Прочети повече