Category Archives: ПРОЕКТ ОПОС 2014-2020

Успешно проведена процедура за избор на изпълнител

За нас е удоволствие да съобщим, че ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД проведе успешно процедурата за избор на изпълнител и сключи договор за доставка и монтаж на техника и оборудване за инсталация за съвместно предварително третиране и рециклиране на литиево-йонни, никел метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори по проект №BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване,…
Прочети повече

До всички заинтересовани!

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД стартира процедура по избор на изпълнител за закупуване, монтаж и доставка на оборудване за инсталация за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на НУБА. По отношение на технологичното оборудване ще се очаква постигането на пълно съответствие на основните и спомагателните технологични процеси, на параметрите на входящите материални и енергийни потоци,…
Прочети повече

С Решение №1/10.05.2022 г. на управителя на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, на основание чл.9, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.,  процедурата за избор на изпълнител с предмет: Доставка и монтаж на техника и оборудване за инсталация за съвместно предварително третиране и рециклиране на литиево-йонни, никел метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори по проект № BG16M1OP002-2.009-0042…
Прочети повече

До всички заинтересовани!

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД стартира процедура по избор на изпълнител за закупуване, монтаж и доставка на оборудване за инсталация за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на НУБА. По отношение на технологичното оборудване ще се очаква постигането на пълно съответствие на основните и спомагателните технологични процеси, на параметрите на входящите материални и енергийни потоци,…
Прочети повече