Category Archives: ПРОЕКТ ОПОС 2014-2020

Проведена встъпителна конференция по проект № BG16M1OP002-2.009-0042

В началото на м. март тази година ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД стартира изпълнение на проект с наименование: Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали. Проектът е по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009…
Прочети повече

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

            ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  по проект № BG16M1OP002-2.009-0042 финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз Уважаеми дами и господа, За нас е удоволствие  да  Ви поканим да вземете участие във встъпителна конференция по…
Прочети повече

Назначен екип по проект № BG16M1OP002-2.009-0042, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Считано от 16.03.2022 г., със Заповед на управителя на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД е сформиран екипът, ангажиран по проект № BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Екипът се състои…
Прочети повече

Стартира проект по процедура BG16M1OP002-2.009 за изграждане на пилотна демонстрационна система за подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на битови отпадъчни материали

За нас е удоволствие да съобщим, че ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД получи одобрение на свое проектно предложение за демонстрация на осъществимостта на пред-индустриална мащабна техника за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на отпадъци, образувани от домакинствата. На 18.02.2022 г. дружеството сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0042-С01 по оперативна програма „Околна среда…
Прочети повече