УСЛУГИ

 • foot3

Предлагаме различни видове услуги на своите клиенти

 • Приемане на различни видове отпадъци директно от генераторите;
 • Транспортиране на различни видове отпадъци, включително опасни;
 • Оползотворяване на различни отпадъци;
 • Търговия с преработени суровини от различни видове отпадъци.

Абонаментен договор за събиране на отпадъци
според новите изисквания в ЗУО

След  01.01.2013г., ползвателите  на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради  са длъжни да събират разделно отпадъците си от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали и да ги предават на лица притежаващи разрешително за събиране, транспортиране и последващо оползотворяване, съгласно чл. 33, ал.4 от ЗУО.

Санкциите за неспазване на изискването са в границите от 3000 лв. до 10 000 лв., а за повторно нарушение от 6 000 до 20 000 лв.

Чрез нашия абонаментен договор бихте могли изцяло да изпълните задълженията си пред екологичното законодателство.

На нас се довериха фирми като:

 • Технополис България ЕАД
 • Магазини ЗОРА
 • Баумакс България ЕООД
 • Карфур България АД
 • Т-Маркет
 • БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • Петрол АД
 • Нафтекс Петрол ЕООД
 • Мини Марица-Изток ЕАД
 • ЗАД Булстрад АД
 • Агенция митници-  Столична Митница

В случай, че акумулирате други отпадъци, различни от гореспоменатите като луминесцентни лампи, батерии, електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, маслени филтри и др.,ние сме в състояние да ги приемем за рециклиране и/или оползотворяване, съгласно дневната ни  ценова листа.

За повече информация, цени и условия моля свържете се с отдел „Рециклиране"

на тел: 02 / 49 11 262, 02 / 49 11 279  или изпратете писмено запитване на office@makmetal.eu   или на  order@makmetal.eu .

Comments are closed.