Portfolio Category: Дейности

УСЛУГИ

Предлагаме различни видове услуги в областта на управлението на отпадъците – събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и други.
Прочети повече

РЕЦИКЛИРАНЕ

Специализирани сме в рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства и батерии и акумулатори.
Прочети повече

ТЪРГОВИЯ

Развиваме успешно своята дейност в областта на търговията с черни и цветни метали, в страната и чужбина.
Прочети повече