Предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори

Информация за най-близките до Вас съдове за събиране на стари батерии и акумулатори или за директно предаване на индустриални батерии и акумулатори, можете да получите на безплатния ни национален телефон или по имейл в центъра ни за обслужване на клиенти: от понеделник до петък от 08:15 до 17:15 ч.
Безплатен национален телефон: 0800 14 100 /без код за населено място/
Имейл за заявки: order@makmetal.eu