Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Черни и цветни метали

Търговия с черни и цветни метали

За подробности около условията за изкупуване на метали може да се свържете с търговския ни отдел!

За подробности около условията за изкупуване на метали може да се свържете с търговския ни отдел!

0886 003 484 и office@makmetal.eu

През последните десетилетия използването на рециклиран скрап се е повишило значително и днес съставлява между 40 % и 60 % от производството на метали в ЕС.

Дългогодишен опит с отпадъци от черни и цветни метали

Грижа към околната среда

Осигурявайки ключови доставки за производствената индустрия, МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ от над 20 години развива направлението си търговия с отпадъци от черни и цветни метали, с висока грижа към околната среда и към интелигентния и зелен растеж на икономиката.

Полезни за гражданите и бизнеса

В досегашната ни практика сме доказали, че можем да предложим най-подходящото решение в правилното насочване за рециклиране на отпадъците от черни и цветни метали и с това да бъдем полезни, както за гражданите, така и за бизнеса.