Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Вдъхновени от бизнеса – nova.bg за проект BG16M1OP002-2.009-0042

Щастливи сме да споделим, че резултатите от реазлизирания демонстрационен проект на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД  по ОПОС 2014-2020 г. достигат все повече хора.

В секция ВДЪХНОВЕНИ ОТ БИЗНЕСА на сайта на nova.bg може да прочете повече за разработения полезен модел, новото технологично решение и очакваните ползи: https://nova.bg/news/view/2023/07/05/417890/

 

Свързани статии