Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

ИМАТЕ НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ?

НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ БЕЗОТГОВОРНО! НИЕ ЩЕ ГИ ВЗЕМЕМ ОТ ДОМА ВИ!

Научете повече

Продай старата си кола за скрап

Макметал Холдинг изкупува коли за скрап на най-изгодни цени, като ги взима от място и издава удостоверение за дерегистрация от КАТ.

Прочети повече

Услуги

Ние ще рециклираме стария автомобил и непотребните ви електроуреди с най-голяма грижа за околната среда и човешкото здраве!

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

Още

Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Още

Негодни за употреба батерии и акумулатори

Още

Търговия с черни и цветни метали

Още

Комплексна услуга за бизнеса

Още

Защо ние?

Ние прилагаме съвременните технологии за рециклиране като гаранция за качеството на живот на бъдещите поколения.

Утвърден авторитет в България и чужбина.

Доверен партньор на бизнеса и администрацията при изпълнение на задълженията им за разделно събиране.

Първият и единствен европейски сертификат за рециклиране на ИУЕЕО в България

Полезно

До всички заинтересовани!

Евро Стийл Трейд ООД стартира Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG-RRP-3.004-0667-C01 "Технологична модернизация в предприятието" Предмет на

Виж повече

Заключителна конференция по проект № BG16M1OP002-2.009-0042

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект № BG16M1OP002-2.009-0042 финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално

Виж повече

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 „Процедурата за избор на изпълнител се прекратява, когато не е подадена нито една оферта или няма

Виж повече

Не изхвърляйте негодните за употреба батерии в общия отпадък!

Изхвърлянето на батериите в непредназначените за тях места ги отвежда в регионалните депа за неопасни отпадъци, като натрупването им там води до отлагане на

Виж повече

Вдъхновени от бизнеса – nova.bg за проект BG16M1OP002-2.009-0042

Щастливи сме да споделим, че резултатите от реазлизирания демонстрационен проект на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД  по ОПОС 2014-2020 г. достигат все повече хора. В

Виж повече

До всички заинтересовани!

Евро Стийл Трейд ООД стартира Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG-RRP-3.004-0667-C01 "Технологична модернизация в предприятието" Предмет на

Виж повече