Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Контакти

Данни за контакт

Информация и заявки за извозване на ИУМПС и ИУЕЕО се приемат от понеделник
до петък – 8.15 ч. – 17.15 ч.

Кол център (Call Center): 0800 14 100 /Вашето обаждане е за наша сметка/
Телефон: +359 888 298 417
+359 886 229 956
+359 884 610 254
+359 885 770 041
Имейл: order@makmetal.eu
Адрес: София 1870 кв. Кремиковци, Индустриална зона

*Излезли от употреба моторни превозни средства, доставени на място на
площадката в кв.Кремиковци, се приемат от понеделник до петък от 08:15 ч. до 16:15 ч.

 

Направете заявка през формата

    Колко е 6 + 6 ?