Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Не изхвърляйте негодните за употреба батерии в общия отпадък!

Изхвърлянето на батериите в непредназначените за тях места ги отвежда в регионалните депа за неопасни отпадъци, като натрупването им там води до отлагане на тежки метали и киселини в почвите и водите, като с това представляват сериозна заплаха за околната среда. При нарушаване целостта на батериите и акумулаторите се освобождават живак, кадмий, олово и други токсични вещества, което може да причини значителна вреда върху човешкото здраве.

 Не изхвърляйте негодните за употреба батерии в общия отпадък!

Евро Стийл Трейд ООД е разположило над 10 000 кошчета за събиране на негодни за употреба батерии на територията на цялата страна като броят им се увеличава всяка година, а услугата по извозването им е напълно безплатна за домакинствата. Съдовете, в които може да предадете за третиране събраните от вас количества, ще откриете на достъпни и комуникативни места близо до Вас – административни сгради, търговски вериги, училища, университети, детски градини и други.

 

Свързани статии