Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Обява до заинтересованите лица и общественост

                                                                                 О Б Я В А

                                                 до заинтересованите лица и общественост

                                                                                       от

                                                             “ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД” ООД

              адрес: Област Пловдив, гр. Пловдив 4004,  бул. „Кукленско шосе” 35, офис 5

                                                                          СЪОБЩАВА

              на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

  Монтаж и експлоатация на инсталация за подготовка за предварително  третиране и висококачествено рециклиране на LIB (вкл. Li-полимер), NiMH и NiCd батерии и акумулатори, генерирани от населението.

  • На площадка с местонахождение: гр. София, район Кремиковци, кв. “Кремиковци”

За контакти: Силвана Тодорова,  тел: 02/49 11 283

Писмени становища и мнения се приемат в:

 

РИОСВ – София  – 02/ 9406433

Район Кремиковци– 02 / 9945491

Свързани статии