Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

18 март – Световен ден на рециклирането

На днешния ден искаме да поздравим всички граждани, корпоративни и обществени структури, които ни потърсиха за екологосъобразно решение за своите стари електроуреди, батерии и излезли от употреба превозни средства.
Радваме се, че все повече хора ни се доверяват и че обществото става все по-ангажирано с възможностите за ограничаване на замърсяването на природата и градската среда.
Рециклирането е тема, която обединява бизнеса, правителствата, неправителствените организации, водещите световни политически и икономически структури, научни институти и общности, и която трябва да стои в основата на законотворчеството, на всяка корпоративна инициатива и -не на последно място по важност – да залегне в учебните планове и възпитанието на децата.
Гордеем се, че МАКМЕТАЛ е лидер в рециклирането в България и прилагаме най-съвременни методи за рециклиране на различни видове отпадъци. Инвестициите в нови инсталации и технологии за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране са наш приоритет, защото искаме да предложим решения, които да подобрят качеството на живот и да осигурят по-добро бъдеще на обществото ни.

Свързани статии