Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

Заключителна конференция по проект № BG16M1OP002-2.009-0042

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

по

проект № BG16M1OP002-2.009-0042

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Уважаеми дами и господа,

За нас е удоволствие  да  Ви поканим да вземете участие в заключителната конференция по проект № BG 16M1OP002-2.009-0042, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Конференцията ще се проведе на 16.08.2023 г. (сряда) от 15:00 ч. до 16:00 ч. в платформата Zoom.

Събитието цели да представи дейностите по реализацията на проекта – пилотно приложение на технологичен модел на кръгова икономика в сектора на управление на отпадъците.

Моля, заявете своето участие до 15:00ч. на 15.08.2023 г. с попълване на приложения Регистрационен формуляр и изпращането му на имейл office@makmetal.eu, за да получите линк за участие.

Събитието е отворено за медиите и широката общественост.

Свързани статии