Имейл за заявки: order@makmetal.eu

ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ

Новини

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

EU_onlylogo-bg-center-no-back

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

по

проект № BG16M1OP002-2.009-0042

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и

Кохезионния фонд на Европейския съюз

Уважаеми дами и господа,

За нас е удоволствие  да  Ви поканим да вземете участие във встъпителна конференция по проект № BG 16M1OP002-2.009-0042, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Конференцията ще се проведе на 25.03.2022 г. (петък) от 13:00 ч. до 14:00 ч. на адрес:

гр. София, бул. Владимир Вазов № 40, ет.2.

Събитието ще представи дейностите по проекта, неговите цели, предимства и възможности пред заинтересованите страни, целевите групи и широката общественост. 

Моля, заявете Вашето присъствие до 16:00 ч. на 23.03.2022 г. като изпратите имейл до office@makmetal.eu.

Събитието е отворено за медиите и широката общественост.

Свързани статии